Zdroj energie už generácie!


V dejinách ľudstva hralo získavanie energie z vody veľkú úlohu. Pomocou použitia kinetickej a potenciálnej energie vodného toku môžu byť stroje a generátory poháňané, čím produkujú elektrinu.

Rôzne druhy vodných elektrární


Vodné elektrárne sa rozdeľujú na malé (menšie ako 1MW) a veľké (väčšie ako 1MW) zariadenia.
 

Malé vodné elektrárne
 
Ide o akumulačné alebo prietokové elektrárne, ktoré z dôvodu nízkeho spádu a množstva vody dokážu produkovať len obmedzený výkon.
 
Prietokové elektrárne
 
Tieto vodné elektrárne pracujú s vysokým množstvom vody z riek a kanálov pri miestnych spádoch. Sú z pravidla 24 hodín v prevádzke a tvoria prínos k základnému zásobovaniu.
 
Akumulačné elektrárne
 
Tento typ elektrární využíva na jednej strane vysoké spády, a na druhej strane úložné kapacity priehrad a horských jazier pre produkciu elektriny. Rozlišujeme priehradné a horské elektrárne. Sú používané na pokrytie elektrickej základnej zásoby elektriny, ako aj na vysoko zaťažené prevádzky.