Prečo vodná energia?


Vodná energia je najvýznamnejší obnoviteľný zdroj elektriny, a to z ekologických aj hospodárskych dôvodov.

Vorteile Wasserkraft

Šetrnosť k životnému prostrediu


  • Pomocou obnoviteľných energií sa dosahujú národne a medzinárodné ciele.
  • Skleníkový efekt je znížený a tým je podporovaný ekosystém.
  • Pri používaní obnoviteľnej energie nepotrebujeme žiadne škodlivé horľavé látky, čím sa zabraňujeme škodám na životnom prostredí a zdraví.
  • Pri používaní vodných elektrární a iných obnoviteľných energií sú atómové elektrárne čoraz zbytočnejšie.

Hospodárnosť


  • Vysoká bezpečnosť prevádzky a dlhá životnosť
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Minimalizácia údržbových a prevádzkových nákladov pomocou využitia synergetického efektu
  • Pevné sadzby
  • Vysoká časová dostupnosť