Realizácia


Fáza plánovania je dokončená a nápad môže byť zrealizovaný! S našimi dlhoročnými skúsenosťami koordinujeme, vedieme a strážime kompletnú realizáciu stavby až do jej pripojenia do elektrickej siete.

 

Pri presadzovaní kladieme veľký dôraz na otázky bezpečnosti, ako aj na všetky ekonomické a ekologické aspekty.

 

Umsetzung Wasserkraftwerk

 

Aj neskôr Vám radi Vám ponúkneme naše všestranné služby:

Technické služby

  • Starostlivosť pri vývoji
  • Inšpekcia Vášho zariadenia
  • Opravy zariadenia servisným technikom

Obchodné služby

  • Uzatváranie zmlúv
  • Poistenie
  • Hlásenia investorom
  • Daňové poradenstvo