Plánovanie


Rozhodli ste sa pre vodnú elektráreň ako zdroj elektrickej energie? Tak skonkretizujte spolu s nami a Vaše nápady. Počas celej fázy plánovania budeme Vašimi poradcami vo všetkých Vašich záujmoch.

Planung Wasserkraftwerk

Spolu s našimi kompetentnými partnermi sa staráme o nasledujúce body:

  • Výber miesta a jeho vyhodnotenie
  • Kúpa alebo ukončenie nájomnej zmluvy
  • Možnosti sieťového pripojenia
  • Údržbové a prevádzkové náklady
  • Marketingové stratégie
  • Prognóza výnosu
  • Technické plánovanie
  • Časové plány pre logistiku a fázu stavby
  • Vodné - a stavebné povolenia
  • Financovanie: Vyhľadávanie investorov a dohodnutie úverových podmienok