Tečúcou vodou k pohybovej energii


Sila vody je už tisícročia využívaná v mnohých krajinách na výrobu energie. V súčasnosti sa považuje za najdôležitejší elektrický zdroj obnoviteľnej energie.

Narozdiel od ostatných nevyčerpateľných energetických zdrojov je dostupná neobmedzene, a tým prispieva k bezpečnosti zásobovania. Z tohto dôvodu je vodná energia nenahraditeľným zdrojom elektriny v oblasti obnoviteľných energií.