S čírym vzduchom k čistej energii


Zariadenia veternej energie využívajú pohybovú energiu vetra, ktorá vzniká na základe rôznych pomerov tlaku vzduchu v blízkosti povrchu zeme. Moderné zariadenia nekladú vetru žiaden odpor, pretože využívajú princíp vztlaku. Pri dopade vetra na krídlo zariadenia je generovaný vztlak, ktorý dovolí krídlu zariadenia rotovať.

Popri výstavbe zariadení na vhodných miestach a náhrade zastaraných za nové a efektívnejšie (Repowering), je čoraz viac zariadení vybudovaných na mori, tzv. Offshore- zariadenia.