Prečo veterná energia?


Veterná energia je energia budúcnosti! A to z ekologických aj hospodárskych dôvodov.

Vorteile Windkraft

Šetrnosť k životnému prostrediu


  • Pomocou obnoviteľných energií sú dosiahnuté národné aj medzinárodné ciele pre oblasť životného prostredia.
  • Sklenníkový efekt je znížený a tým sa podporuje ekosystém.
  • Pri používaní obnoviteľnej energie nepotrebujeme žiadne škodlivé horľavé látky, čím zabraňujeme škodám na životnom prostredí a zdraví.
  • Pri používaní veterných elektrární sú atómové elektrárne čoraz zbytočnejšie.

Hospodárnosť


  • Pomocou plánovania, zariaďovania a vedenia prevádzky vznikajú nové pracovné miesta.
  • Pri regionálnej veternej energii je podporované miestne hospodárstvo a môžeme ním znížiť energetický import zo zahraničia.
  • Pri používaní veternej energie je redukovaná závislosť od ropy, uhlia, uránu a zemného plynu, čím sa zvýšuje bezpečnosť zásobovania.
  • Veterná energia vedie k stabilizácii ceny elektriny.