Naše referencie


Ako kompetentní partneri s dlhoročnými skúsenosťami sme pri vývoji, plánovaní a starostlivosti o veterné elektrárne zastúpení v nasledujúcich krajinách.

  • Technická Due Diligence pre projekty s obsahom cca 5400 MW sme prevzali v Belgicku, Bulharsku, Rakúsku, Rumunsku, Nemecku, Česku a samozrejme Slovensku.
  • Aktuálne plánované projekty nad 900 MW spracúvame v súčasnosti v Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Česku, Maďarsku, USA a Nemecku.
  • Realizáciou a vedením stavbyv rozsahu 351 MW sme zaneprázdnení v Rakúsku a s obsahom 22 MW v Bulharsku a Rumunsku.

Súčasne sme podporovaní kompetentnými partnermi so skúsenosťami: