Plánovanie


Rozhodli ste sa pre veternú energiu? Potom spolu s Vami konkretizujeme Vaše nápady. Popritom zostaneme stále, počas celej fázy plánovania, Vašimi poradcami vo všetkých súvislostiach.

Planung Windkraftanalge

Spolu s našimi kompetentnými partnermi sa staráme o nasledujúce body:

 

 • Posúdenie miesta:Bude sila vetra stačiť na získanie energie?
 • Potenciálna sila vetra: Ideálna plocha pre veternú elektráreň v regióne.
 • Posúdenie veternej zóny: Spôsobilosť veternej elektrárne pre miestne podmienky.
 • Posúdenie turbulencií: Ovplyvniteľnosť pôsobením susedných veterných zariadení.
 • Posúdenie výnosov: Základy pre realizovateľnosť,financovanie a poistenie zariadenia.
 • Posúdenie dopadu tieňa: Budúca tieňová plocha veternej elektrárne.
 • Posúdenie zvuku: Budúce hlukové situácie pôsobením veternej elektrárne ako aj hlukové zaťaženie počas stavebných prác (Súčasť vyhlášky o únosnosti životného prostredia)
 • Štúdia realizovateľnosti: Vyhodnotenie šancí projektu (Posúdenie závisí od skúseností a odhadov)
 • Dokumentácia pre veternú elektráreň (Základy pre dodávateľské-, montážne- a stavebné poverenia)
 • Technické plánovanie: Od plánovania montážnej plochy po káblovanie veternej elektrárne.
 • Model vizualizácie: Fotomontáž a analýza prostredia budúceho zariadenia.
 • Povolenia: Všetky úradné postupy pre skúšku ekologickej únosnosti, strategická skúška životného prostredia, ochrana prírody atď.
 • Časové plány pre logistiku a fázy stavby
 • Financovanie: Vyhľadávanie investorov a dohodnutie úverových podmienok