Obnoviteľná energia neobmedzenej sily vetra


V súčasnosti ponúka veterná energia najväčší rozvojový potenciál v oblasti obnoviteľnej energie a zároveň je energiou budúcnosti. Technika v tejto oblasti je pokroková a opiera sa o overené skúsenosti.

 

Zariadenia pre veternú energiu potrebujú minimálnu plochu, no napriek tomu produkujú vyšší elektrický prínos ako solárna energia a bioenergia. Ďalším pozitívom sú aj nízke náklady pri produkcii elektriny. Popri tom patrí veterná energia k najdôležitejším energetickým prameňom obnoviteľnej energie.