Realizácia


Môžeme začať! S našimi dlhoročnými skúsenosťami koordinujeme, vedieme a dohliadame počas celej stavebnej realizácie až po pripojenie do elektrickej siete.

Umsetzung Photovoltaik

Aj neskôr Vám ponúkneme naše všestranné služby:

Technické služby:

  • Diaľkové kontrolovanie zariadenia
  • Opravy zariadenia servisným technikom
  • Inšpekcia Vášho zariadenia
  • Profesionálne čistenie a starostlivosť o zariadenie

Obchodné služby:

  • Vyhotovenie faktúr
  • Ročné hlásenie
  • Kontrola toku peňazí
  • Uzatváranie zmlúv
  • Poistenie