Plánovanie


Rozhodli ste sa pre solárnu energiu? Konkretizujte spoločne s nami a ostatnými zúčastnenými Vaše nápady. Počas celej doby plánovania zostaneme Vašimi poradcami vo všetkých záujmoch.

Planung Sonnenenergie

Spolu s kompetentnými partnermi sa staráme o nasledujúce body:

  • Výber miesta a jeho vyhodnotenie
  • Výnosy
  • Možnosti sieťového pripojenia
  • Vlastnícke práva voľných plôch
  • Nájomná zmluva a stavebné povolenia
  • Výber veľkosti zariadenia, druh modulu a montážny systém
  • Technické plánovanie
  • Časové plány pre logistiku a fázy stavby
  • Financovanie: Vyhľadávanie investorov a dohodnutie úverových podmienok