Využite nekonečný zdroj slnečnej energie


Slnko ako nekonečný zdroj nám dodáva energiu denne. Prečo ju rozumne nevyužiť a s našou pomocou nepremeniť na elektrický prúd? Prispejte aktívne k ochrane zdrojov a budúcnosti energií.

Solárna energia má v súčasnosti iba malý podiel na obnoviteľných energiách. Napriek tomu prispieva k dôležitému pokrytiu plynných a uhoľných elektrární.