EnergyVision GmbH


Energy Vision s.r.o si spolu s našimi partnermi stanovila za osobný cieľ presadenie energetickej zmeny a preto sa už niekoľko rokov angažuje v oblasti obnoviteľných energií. Vďaka ďalším podnikateľským aktivitám v Česku a na Slovensku môže byť toto predsavzatie uskutočňované aj v iných krajinách ako v Nemecku.

 

Sme špecialistami vo všetkých oblastiach produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov, pričom pre nás nezohráva úlohu rozsah Vášich plánov. Budeme Vás sprevádzať od začiatku a nenecháme Vás v štichu ani po realizácii projektu!

 

EnergyVision Logo