Prečo bioenergia?


Bioenergia je v štvorici obnoviteľných zdrojov energie flexibilný a nezavislý zdroj. Je aj dôležitým doplnkom pri zariadeniach využívajúcich solárnu a veternu energiu, a to z ekologických aj hospodárskych dôvodov.

Vorteile Bioenergie

Šetrnosť k životnému prostrediu


  • Pomocou obnoviteľných energií je možné naplniť národné a mezdinárodné ciele týkajúce sa životného prostredia.
  • Sklenníkový efekt je znížený a tým je podporovaný ekosystém.
  • Pri používaní obnoviteľnej energie nepotrebujeme žiadne škodlivé horľavé látky a tým zabraňujeme škodám na životnom prostredí a zdraví.
  • Pri používaní bioenergie a iných obnoviteľných energií sú atómové elektrárne čoraz zbytočnejšie.
  • Pomocou využitia biomasy je získavané vysokokvalitné hnojivo pre poľnohospodárstvo

Hospodárnosť


  • Výhodné a pre klímu šetrné zásobovnie elektrinou a teplom
  • Dodatočné zdroje pre poľnohospodárstvo a lesnícke hospodárstvo
  • Posilnenie regionálneho hospodárstva využitím lokálnych zdrojov elektrickej a tepelnej energie.
  • Zvýšenie zásobovacej bezpečnosti a redukcia závislosti od ropy, uhlia, uránu alebo zemného plynu