Poradenstvo


Chceli by ste prispieť k ochrane klímy a využiť bionergiu ako elektrický a tepelný zdroj? Radí Vám individuálne a odborne poradíme a sadneme si spolu s Vami, dodávateľmi surovín a odberateľmi tepla za jeden stôl.

Beratung Biogasanlage

Spolu s ostatnými prediskutujeme aj nasledujúce body:

  • Aké povolenia budú potrebné?
  • Musia byť zohľadnené susediace obytné oblasti a ekologické záujmy?
  • Aké sú možnosti tepelného a elektrického obratu?
  • Aké môžeme čakať náklady?
  • Ako vyzerá prognóza výnosu?
  • Ako musia byť vypracované zmluvy s dodávateľmi a odberateľmi?
  • Aké služby by ste chceli zohľadniť?