Plánovanie


Rozhodli ste sa pre všestranne využiteľnú bioenergiu? Konkretizujme spolu Vaše nápady. Počas celej fázy plánovania zostaneme Vašimi poradcami vo všetkých otázkach.

Planung Biogasanlage

Spolu s kompetentnými partnermi sa staráme o nasledujúce body:

  • Individuálny výber zariadenia
  • Vypracovanie zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi
  • Výnosy
  • Možnosti realizácie: vyhodnotenie šancí projektu
  • Technické plánovanie
  • Časové plány pre logistiku a fázy stavby
  • Financovanie