Bioenergia ako Allroundtalent


V oblasti obnoviteľných energií je bioenergia najflexibilnejší zdroj. Na základe jej univerzálnej a meniacej sa formy je vhodná na získavanie tepla a elektriny, ale aj ako palivo pre dopravný sektor.

Energia získaná z biomasy sa dá ukladať, a preto je dôležitým doplnkom pre solárnu a veternú energiu.